Plantio de eucalipto clone para diversos usos e de mogno africano.